Valtherweg 23, 7873AA Odoorn
+31 591 513700
kantoor@dekensadvocaten.nl

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website, webpagina’s en onder­delen hier­van kunnen geen rechten worden ontleend.
De inhoud en afbeel­dingen op deze website zijn auteurs­rechte­lijk beschermd. Het kopiëren of geheel of gedeelte­lijk over­nemen hiervan is slechts toege­staan na schrifte­lijke goed­keu­ring. Advocatenkantoor mr. J. Dekens c.s. is niet verant­woorde­lijk voor de inhoud van aan deze website gekop­pelde bestan­den of van web­sites waar­naar wordt verwe­zen.

Deze disclaimer is van toepas­sing op alle pagina’s en onder­delen van de web­site van Advocatenkantoor mr. J. Dekens c.s. (www.dekensadvocaten.nl). Door kennis te nemen van de inhoud van deze website of onder­delen daarvan, stemt u in met deze disclaimer.